با گام هایی استوار تر از همیشه

سلام

انا لله و انا الیه راجعون 

عموی مهربونم دیشب خیلی ناگهانی پرکشید و از این دنیا رفت و ما رو در غم خودش نشوند 

با هدیه یک صلوات و فاتحه روحش رو شاد کنید 

چند روزی کمرنگم به همین خاطر 

خدای مهربون عموی خوب منو کنار خوبای عالم مهمون کن 


+ تاریـــــــخ چهارشنبه سی ام مرداد ۱۳۹۲ ساعــــت 7:52نویــــسنده ماهگل |